Lập là inox trắng xước, trắng gương dày 0.5mm

Liên hệ

La Inox cuộn, La inox vàng, la inox trang trí, nẹp la inox, la inox mạ vàng, trắng xước, trơn dày 0.5mm, Inox cuộn chân chữ.
Kích thước: Khổ 1cm, 2cm, 3cm, 4cm, 5cm, 6cm, 8cm, 10cm x100m. Độ dày: 0.5mm Ứng dụng: Làm chữ inox, quảng cáo và trang trí.