La inox cuộn màu vàng gương, nẹp la inox màu vàng dày 0.5mm

Liên hệ

La Inox cuộn, La inox vàng, la inox trang trí, nẹp la inox, la inox mạ vàng, trắng xước, trơn dày 0.5mm, Inox cuộn chân chữ.
La inox 20mm, La inox 30mm, Các bản từ: 10mm-100mm, Độ dày: 0.5mm Ứng dụng: Làm chữ inox, quảng cáo và trang trí.